Ons team


Voor onze peutergroepen hebben wij 3 pedagogisch medewerkers.
Elke groep afzonderlijk heeft 2 vaste pedagogisch medewerkers, zodat de peuters altijd dezelfde leidsters hebben.
 
Voor elk kind is een vaste pedagogisch medewerker aangesteld, die aanspreekpunt/ contactpersoon is. Als uw kind naar de peutergroep gaat, wordt verteld wie dit is.
 
Naast de pedagogisch medewerker zijn er een bestuurder en een coördinator verbonden aan de peutergroep. De coördinator krijgt de aanvragen binnen, verzorgt de plaatsing van de kinderen en coacht de pedagogisch medewerkers.
 
Als er zorgen zijn rondom een peuter, bespreken we dat met de Intern Begeleider van de Joh. Calvijnschool, waar BijdeHandjes aan verbonden is.
 
Met elkaar dragen we zo zorg voor uw peuter!