Aanmelden leerling


Voor het aanmelden van peuters kunt u een mail sturen naar info@bijdehandjesleerdam.nl. U krijgt dan de inschrijfdocumenten toegestuurd. Deze documenten kunnen ingevuld en ondertekend op school worden afgegeven of opgestuurd worden naar Buizerdstraat 1, 4143 BA Leerdam.

Als het kind dat u aanmeldt het eerste kind van het gezin is wat aangemeld wordt voor Bijdehandjes en/of de Calvijnschool, dan willen we graag met u als ouders/verzorgers kennismaken. Nadat wij de ingevulde documenten hebben ontvangen, wordt u daarom door ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek wordt bepaald of uw kind wel of niet op de peuterspeelzaal wordt toegelaten.